CEPHE DANIŞMANLIK
1- Cephe Tasarımı:
İlk aşamada Mimari tasarım parametrelerine ve ana taşıyıcı sistem tasarımına imalat ve montaj açısından fayda getirecek giydirme cephe sistemi alternatifleri belirlenir. Cephe kabuğu malzemeleri seçilmesi için proje mimarına gerekli teknik bilgiler aktarılır. Belirlenen sistemlere ve malzemelere göre  cephe bütçesi hazırlanarak işverene sunulur.
ikinci aşamada karar verilen cephe sistemlerinin ön statik analizleri yapılarak boyutlandırılır. Cephe sistemlerini tanımlayan özgün birleşimler akustik, yangın, duman, ısı, su, solar parametreler göz önüne alınarak prensip nokta detaylar çözülerek plan, kesit, görünüş paftaları oluşturulur. Hazırlanan cephe prensip çizimleri ile cephe sistemleri ön statik analiz raporları işverene sunulur.

2- İhale dosyasının hazırlanması:
İhale dosyası kapsamında cephe tasarımında oluşturulan cephe prensip çizimleri, cephe işleri teknik şartnamesi ve keşif özetinden oluşur.
Cephe işleri prensip çizim seti: tasarım aşamasında belirlenen sistemlere ait nokta detayları ,plan, kesit ve görünüş paftalarından oluşur.
Cephe İşleri Teknik Şartnamesi: belirlenen cephe sistemi performans kriterlerine dair detaylı bilgileri, uyulması gereken ulusal ve uluslararası normları (TS EN-DIN-ASTM-ISO), işin yapım yöntemi, proje süreçleri, talep edilen kalite ve tüm cephe tiplerinin imalat ve montajına dair detaylı tariflerini ve işin imalat ve montaj sürecine dair diğer bütün bilgileri, yönlendirmeleri içeren ihale dokümanıdır.
Keşif Özeti: Mimari uygulama projesi ve hazırlanan cephe uygulama projesi dikkate alınarak oluşturulan, projede yer alan tüm cephe imalatlarının kısa tariflerini ve miktarlarını içeren ve cephe ihalesi teklif alma tablosu formatında hazırlanmış olan ihale dokümanıdır.

3- İhale Yönetimi:
İlk aşamada alt yüklenici adaylarının ön yeterliliği incelenir. Daha sonra seçilen firmalardan toplanan teklifler maliyet, teknik şartname ve mimari projelere uygunluk açılarından incelenip değerlendirilerek bir rapor hazırlanır.

4-Uygulama kontrol: Uygulama hizmetleri iki aşamadan oluşur.
Birinci aşama proje kontrolleri: yüklenici firma işin alınmasını takiben iş programında belirtilen sürede hazırladığı Shop-drawing uygulama çizimleri, Mühendislik hesapları, malzeme numune teknik bilgi föyleri, İmalat ve Montaj Yöntemleri, mock up ve saha testleri kontrol edilir, gerekli düzeltmeler yapılarak projenin tüm kalite kontrol işleri tamamlanır.
İkinci aşama imalat ve montaj kontrolleri: Periyodik olarak montajın yöntem talimatlarına ve onaylanmış projesine uygun olarak yapıldığının kontrolü ve raporlanması yapılır.
TELEFON: 0532 583 95 96
EMAIL: [email protected]
Copyright © 2016 by "DAL CEPHE "  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: [email protected]m
DAL CEPHE
DANIŞMANLIK VE PROJE HİZMETLERİ
WYSIWYG Web Builder